امین رستم زاده؛ معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی